Toiminta

Yhdistys järjestää kokouksia, koulutuksia ja tapahtumia sekä virkistystoimintaa, joihin kaikki yhdistyksen jäsenet ovat tervetulleita. Yhdistyksemme tavoitteena on tukea terveydenhoitajia paikallisessa edunvalvonnassa.

Vuosi 2023 on yhdistyksen 78. toimintavuosi, josta 42. vuosi edunvalvontajärjestössä.

Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry:n jäsenyhdistyksenä koota alueensa terveydenhoitajat ja vastaavissa tehtävissä toimivat yhdistyksen jäsenyyteen, valvoa ja edistää heidän yleisiä ja yhteisiä ammatillisia, palkkauksellisia, sosiaalisia, koulutuksellisia ja yhteiskunnallisia etuja, lisätä jäsentensä arvostusta sekä edistää heidän yhteenkuuluvuuttaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

  • toimeenpanee kokouksia
  • järjestää jäsenilleen kursseja, opinto- ja muita tilaisuuksia
  • harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
  • tekee tarvittaessa esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja
  • edistää ja tukee luottamusmiesten ja työsuojelun yhteistyöelimissä olevien yhteistyötä
  • järjestää ja tukee opiskelijatoimintaa
  • edistää alueellista yhteistyötä
  • ylläpitää suhteita ammattikorkeakouluihin ja alueensa muihin ammatillisiin yhteenliittymiin
  • toimii tarkoituksenmukaisella tavalla yhteistyössä alueensa muiden järjestöjen kanssa