Luottamusmies on sinua varten

Onko sinulla työhösi liittyviä ongelmia tai kysymyksiä? Käytännön ongelmatilanteissa sinun kannattaa kääntyä ensimmäiseksi oman työnantajasi pääluottamusmiehen tai luottamusmiehen puoleen. Hän voi tarvittaessa puolestasi selvittää ja neuvotella työnantajan kanssa palvelussuhteessasi tai palvelussuhteesi ehdoissa olevista ongelmista.

Kunnissa, kuntayhtymissä, valtion sektorilla sekä Avaintyönantajat Avaintan piirissä sinun etujasi valvoo ja hoitaa JUKOn luottamusmies. Usein JUKOlaisena luottamusmiehenä toimii terveydenhoitajaliittolainen terveydenhoitaja.

Yksityisellä terveysalalla luottamusmies edustaa Terveyspalvelualan Unionia. Unionin jäsenliittoja ovat Terveydenhoitajaliiton lisäksi JHL, Jyty, Kuntoutusalan asiantuntijat, STTHL, Talentia sekä Akavan sairaanhoitajat ja Taja. Unionin luottamusmiehenä toimiva edustaa siis kaikkien em. liittojen jäseniä.

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla luottamusmies edustaa Jyty-Pardia-STHL -neuvottelujärjestöä.


Yhdistyksemme luottamusmiehet